Δείτε την On Line κάμερα μας

Αυτό που βλέπετε είναι εικόνα από την περιοχή μας!!

Οι κάμερες της ιστοσελίδας έχουν στόχο την κάλυψη των καιρικών φαινομένων και την τουριστική προβολή της περιοχής μας ενώ η ιστοσελίδα έχει δηλωθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι κάμερες δεν καταγράφουν εικόνα και ήχο.