Δείτε την On Line κάμερα μας

Σύντομα μέσα από αυτήν εδώ την σελίδα θα μπορείτε να δείτε την on line κάμερα από το όμορφο χωριό μας.

Αυτό που βλέπετε είναι μια δοκιμαστική εικόνα!!